วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การแต่งกายของ 10 ประเทศอาเซียน


การแต่งกายของ 10 ประเทศอาเซียน

1.ประเทศไทย

2.ประเทศลาว
3.ประเทศพม่า
4.ประเทศอินโดนีเซีย
5.ประเทศกัมพูชา
6.ประเทศบรูไน
7.ประเทศมาเลเซีย
8.ประเทศสิงคโปร์

9.ประเทศเวียดนาม

10.ประเทศฟิลิปปินส์แหล่งที่มา  https://www.google.co.th/search?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น